Het bestuur:


F.J. Roos, voorzitter

H.W. Marsman, secretaris

H. van Beek, penningmeester

G. Netjes, lidP. Bril, lid

P. Roessingh, lid

D. Fuykschot, lid

G. van den Brink, lid
                                      


Ondertekening van de statuten.