Het bestuur

Franz J. Roos, voorzitter, klachtenafhandeling en beleid

Annemiek Huisman, secretariaat

Henk van Beek, penningmeester, beheer ledenbestand en financieel adviseur
Paul Bril, projectleider

Peter Roessingh, medische advisering en vertrouwenspersoon

Gerdien van den Brink, advisering namens s Heeren Loo en verhuur