Het bestuur

Franz J. Roos, voorzitter, klachtenafhandeling en beleid

Henk W. Marsman, secretaris en aanspreekpunt beheer en verhuur

Henk van Beek, penningmeester, beheer ledenbestand en financieel adviseur

Gerry Netjes, aanspreekpunt coördinator en vrijwilligers en verhuur 

Paul Bril, projectleider ontmoeting 

Peter Roessingh, medische advisering en vertrouwenspersoon

Daphne E. Fuijkschot,
webmaster en aanspreekpunt jongerenwoningen

Gerdien van den Brink, advisering namens s Heren Loo en verhuur