Het bestuur

Franz J. Roos, voorzitter, klachtenafhandeling en beleid

Annemiek Huisman , secretariaat

Henk van Beek, penningmeester, beheer ledenbestand en financieel adviseur
Paul Bril, projectleider

Peter Roessingh, medische advisering en vertrouwenspersoon

Gerdien van den Brink, advisering namens s Heeren Loo en verhuur