Zon op De Benring!

De zon is gratis, oneindig en kost niks. Dus laten we daarvan profiteren! -Henk Marsman Woonzorgcoörperatie

Naast nieuw leven in de verzorgingshuizen blazen we ook nieuw leven in de toekomt! -Willeke Janssen Habion

Ik vind zonnepanelen fantastisch. Jullie willen toch ook oud worden! -Mevrouw Post bewoonster

Klik op onderstaand webadres voor meer informatie over ZonopZorg
www.urgenda.nl/themas/bouw/zon-op-zorg/