Tijd voor een 2e jeugd!

Ouderen wonen steeds langer thuis, niemand krijgt zonder verpleegzorgindicatie nog intramurale zorg. Gevold: bejaardenhuizen-oude- stijl verliezen hun functie en lopen langzaam leeg. Wat nu? De gebouwen zijn vaak nog in prima staat, maar het gebruik ervan is achterhaald. Tijd voor een 2e jeugd! Zo ook De Benring. Hoe ziet dat eruit? We streven naar een mix van zelfstandig wonende vitale ouderen, zorgbehoevende mensen en (relatief) jonge mensen. Een mix die zorgt voor evenwicht en diversiteit, levendigheid en informele contacten met binnen en buiten. Een balans tussen dragen en vragen. Om dit te realiseren en in stand te houden worden woningen selectief toegewezen. Hiervoor is een Verhuurcommissie in het leven geroepen.

Wie zitten er in de Verhuurcommissie?
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving, Habion en MVGM.