Jongeren appartementen

Er zijn 18 jongerenappartementen. Deze zijn gelegen in aanleunwoningen los van de Benring zelf en bestaan uit 2 verdiepingen. Er zijn zowel 2- als 3-kamer appartementen. In het huurcontract is een sociale inspanningsverplichting opgenomen, waarbij de huurder verplicht is om zich iedere kalendermaand 4 uur beschikbaar te stellen voor werkzaamheden op vrijwillige basis (in de zin dat de huurder hiervoor geen tegenprestatie ontvangt) in het naastgelegen Woonzorgcentrum De Benring. Als u interesse heeft in één van de appartementen of heeft u vragen rondom het wonen in de jongeren appartementen dan kunt u contact opnemen via verhuur@woonzorgcooperatievoorst.nl Bent u al zeker van uw beslissing om te komen wonen bij De Benring dan doorloopt u onderstaande stappen!

Wij willen u vooraf op de hoogte stellen dat Verhuurcommissie elke aanmelding individueel in behandeling neemt. Tussen de vraag/aanvraag en een reactie kan enige tijd verstrijken. Wij nemen elke aanvraag serieus en nemen bepaalde criteria door. Als wij nog vragen hebben betreffende uw aanvraag of uw aanvraag al aan de criteria voldoet dan nemen wij contact met u op! Hierna stellen wij u op de hoogte van de vervolg stappen. Alle toegestuurde gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Aanmelden
1. Download het aanmeldformulier: Aanmeldingsformulier jongeren appartement woonzorgcentrum De Benring.docx
2. Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Ook het stukje motivatie beschrijving is een verplicht onderdeel.
3. En mail het aanmeldformulier naar verhuur@woonzorgcooperatievoorst.nl