Zorgaanbod in De Benring

De Woonzorgcoöperatie 'zelf' verstrekt geen zorg. Wilt u gaan wonen in Woonzorgcentrum De Benring dan kunt u zorg aangeboden krijgen. In Woonzorgcentrum De Benring is Sensire de voornaamste zorgverlener. Voor mensen met een verstandelijke beperking is 's Heeren Loo actief als zorgverlener. Ons advies is om gebruik te maken van de diensten die bij uw persoonlijke situatie van pas is. De woonzorgcoorperatie kan met u meedenken over een passende zorgaanbieder. Hieronder kunt u meer lezen over wat gemeente Voorst voor u kunt betekenen of waar u een zorgindicatie kunt aanvragen.


Maatschappelijk Netwerk Voorst
Sinds 2015 is de aanvraag voor zorg veranderd. De meeste mensen redden het prima zelf, maar soms is hulp echt nodig. Bijvoorbeeld om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In het kernteam van het Maatschappelijk Netwerk Voorst zitten generalisten met veel ervaring op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, werk en inkomen, Wmo-problematiek, ondersteuning van mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogiek en informele ondersteuning. De kernteamleden werken samen met een breed netwerk van experts, dit zijn zowel professionals als vrijwilligers. Het kernteam zorgt voor afstemming tussen hulpverleners, is vraagbaak voor professionals en zorgt voor toegang tot maatwerkvoorzieningen.

Wat is de werkwijze?
Het Maatschappelijk Netwerk en Centrum Jeugd en Gezin geven informatie en advies en helpen u een antwoord op uw hulpvraag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeughulp te vinden. Of gaan uitvoerig met u in gesprek om alles op een rij te zetten, dat wordt ook wel het gesprek genoemd. Wat verandert, is dat we een groter beroep op de samenleving doen. Daarom vragen we bij een ondersteuningsvraag eerst: wat kunt u zelf en wat kan uw netwerk (familie, buren en vrienden) doen? Soms is inzet van vrijwilligers mogelijk of volstaan algemene voorzieningen van de gemeente. Zoals de formulierenbrigade, of de sociale raadsvrouw, de Stadsbank, het Maatjesproject, het Ontmoetingscafé, Home-Start/Doorstart, enz. Daarna kijken we pas naar maatwerkvoorzieningen. Wat blijft is, dat wie professionele zorg of ondersteuning echt nodig heeft erop kan rekenen.

Wie beslist waarover?
De gemeente heeft een coördinerende rol maar gaat niet op de stoel van de hulpverlener zitten. De orthopedagoog in het kernteam of een arts beslissen over individuele jeugdvoorzieningen. De Wmo klantmanager in het kernteam beslist of maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning thuis nodig zijn. Komt u in aanmerking voor een individuele maatwerkvoorziening of ondersteuning zoals begeleiding thuis, of een logeerplek, of dagbesteding? Dan kunt u zelf kiezen van welke organisatie, zorgaanbieder u de ondersteuning wilt ontvangen.

Hoe bereikt u het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst)?
- Bel op werkdagen tussen 8.30-12.30uur: (0571) 745 111
- Inloopspreekuur op elke werkdag van 8.30-12.30uur.
- Mail naar info@mnvoorst.nl
- Of kijk op de website www.mnvoorst.nl

U vindt MNVoorst in het Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Bron: www.voorst.nl/wonen/sociaal-domein/jeugdwet-wmo-en-participatiewet/maatschappelijk-netwerk-voorst/