Overdracht fietsstuur markeert nieuwe fase Benring

 Met de overdracht van een fietsstuur aan de bewoners van de Benring en de inwoners van het dorp is het verzorgingshuis in Voorst afgelopen maandag 26 januari een nieuwe fase ingegaan. Met dit fietsstuur gaven de organisaties die eind 2013 startten met de vernieuwing van Benring het gebouw symbolisch terug aan de gemeenschap. ‘De fiets houden we zelf,’ vertelde Habion-bestuurder Peter Boerenfijn, ‘want we laten jullie weliswaar los, maar we blijven graag nauw betrokken bij alle ontwikkelingen.’ De verbouwing van het hoofdgebouw die maandag van start ging is naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2016.

 Van plan naar uitvoering in één jaar

Het begon allemaal met het gesprek met het dorp Voorst over de toekomst van de Benring, voor het Habion-experiment ‘Bejaardenhuis een 2e jeugd’. Dat was in november 2013. Op basis van de daar opgehaalde wensen hebben Habion, de zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heeren Loo en de nieuwe Woonzorgcoöperatie Voorst e.o. een plan opgesteld. Kern daarvan is dat de Benring blijft behouden voor het dorp Voorst en een tweede jeugd krijgt.


Er is daarna in hoog tempo veel bereikt. Zo zijn de 18 aanleunwoningen verbouwd en bewoond en heeft de woonzorgcoöperatie inmiddels veel leden uit het dorp. De start van de vernieuwing van het hoofdgebouw amper een jaar later, markeert de meerwaarde van een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partijen (zorgorganisaties, woningcorporatie en georganiseerde bewoners en inwoners) waarbij de wensen van de lokale gemeenschap als leidraad gelden.