De Woonzorgcoöperatie 'zelf' verstrekt geen zorg. Wilt u gaan wonen in Woonzorgcentrum De Benring dan kunt u zorg aangeboden krijgen. 

In Woonzorgcentrum De Benring is Trimenzo de zorgverlener. Voor mensen met een verstandelijke beperking is 's Heeren Loo actief als zorgverlener.

Ons advies is om gebruik te maken van de diensten van bovengenoemde instellingen.