Aanvraag AWBZ-zorg.

Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u daar aanspraak op kunt maken. Dit heet indicatiestelling.

De CIZ wil graag een goed beeld krijgen van uw situatie. Daarom stellen zij veel vragen op een aanvraagformulier. Zo vragen zij naar uw ziekte, aandoening of klacht. Het kan ook zijn dat ze u bellen om nog meer vragen te stellen. Ze kunnen ook een afspraak maken om persoonlijk met u in gesprek te gaan. Dit alles is belangrijk voor de indicatie.

Na het onderzoek krijgt u een brief, waarin staat of u aanspraak kunt maken op AWBZ-zorg.

De CIZ regelt niet zelf de zorg. Zij kijken alleen of u in aanmerking komt voor zorg. Voor de zorg kunt u terecht bij Trimenzo.

Wat valt onder AWBZ-zorg?

Persoonlijke verzorging  Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen drupeplen of naar de WC gaan.

Verpleging  Verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren.   

Begeleiding  Hulp bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijks leven.

 

Meer informatie?

Voor het invullen van het digitale-aanvraagformulier kunt u terecht op www.ciz.nl of u kunt bellen naar 0900-1404.