Zorg- en dienstverlening

Zorgvisie
Samen met u, daar gaan we voor. Ieder persoon is uniek, en iedereen heeft eigen wensen en behoeften. Bij Trimenzo staat uw wens centraal, het uitgangspunt is dat u zelf kunt aangeven wat u nog zelf kunt en wat u graag wilt doen.

Verzorging en verpleging
De verzorging en verpleging die u van Trimenzo ontvangt voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Met vaste processen, richtlijnen en gekwalificeerde medewerkers zorgen wij daarvoor. De zorg die u krijgt is op basis van uw zorgwaardepakket. Het verzorgende team kan altijd aangevuld worden met specialisten zoals fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten etc. wanneer uw situatie daar om vraagt.

Zorgleefplan en elektronisch zorgdossier
Zodra u zorg van Trimenzo ontvangt wordt er samen met u (en indien gewenst uw mantelzorg) een zorgleefplan opgesteld. Hierin maken we aan de hand van de gestelde indicatie en uw wensen afspraken over de zorg en diensten die u nodig hebt. Hierin kan ook advies van uw (huis) -arts of paramedische dienst (bv. fysiotherapeut) worden opgenomen. Minimaal één keer per jaar nemen we met u het zorgplan door, en stellen we deze bij waar nodig.

Om u zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden houden we een elektronisch zorgdossier bij. Hierin staat uw persoonlijke zorgleefplan en cliëntdossier. Met de nieuwste technieken zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig zijn.

Zorgzwaartepakketten
Wanneer u in een woonzorgcentrum van Trimenzo wilt komen wonen heeft u en indicatie nodig. Deze wordt uitgedrukt in Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). Een indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een ZZP beschrijft hoeveel en wat voor soort zorg u nodig hebt. Alle 10 ZZP staan uitgewerkt in deze brochure.

Wanneer u nu al zorg nodig hebt, maar nog niet kunt gaan wonen in een woonzorgcentrum van Trimenzo, dan kunnen Trimenzo Thuiszorg & Hulp en Trimenzo Particuliere Zorg & Diensten samen kijken naar ondersteuning in uw thuissituatie.

Waar heeft u recht op in een woonzorgcentrum?
Het is belangrijk om te weten waar u recht op heeft. Het CVS (college voor zorgverzekeringen) heeft hiervoor een brochure gemaakt: Uw zorg in een AWBZ instelling .
De tarieven voor de diensten of producten die u in de woonzorgcentra van Trimenzo zelf moet betalen vindt u in de tarievenlijst 2014.